Wyszukaj spośród 10755 ogłoszeń o pracę

Zakończono okres publikacji Ogłoszenia. Masz pytania? Skontaktuj się bezpośrednio z pracodawcą

Software engineer / Inżynier oprogramowania / IT / Developer / Programista

Data: 27-02-2019, do końca 385 dni
Lokalizacja: Oslo , Polska

Dla klientów z norweskiej branży IT development poszukujemy inżynierów oprogramowania (software engineers). Klienci obejmują zarówno organizacje rządowe, jak i firmy prywatne, z silnym naciskiem na długoterminowe umowy i długotrwałe projekty 2020(-22)

Podstawowe informacje:

 • Gdzie? Firma konsultingowa w mieście Oslo w Norwegii
 • Kiedy? Od zaraz
 • Kogo szukamy? Inżynierów oprogramowania
 • Stawki w koronach norweskich: od 500.000NOK do 900.000NOK brutto rocznie w zależności od wiedzy/umiejętności i doświadczenia
 • Stałe zatrudnienie na pełen etat w firmie konsultingowe
 • Branża: Projekty rządowe i prywatne
 • Język: angielski/norweski
 • Projekt rządowy/ministerialny
 • Wielkość zespołu projektowego: Duże środowiska rządowe
 • Ilość wolnych stanowisk: 10+

Obowiązki pracownika:
 • tworzenie oprogramowania dla narzędzi i produktów Microsoft (C# / C++ / .Net Framework)
 • rozwój rozwiązań w chmurze dla .Net i Microsoft Azure
 • devOps na platformy Microsoft

Lub

 • tworzenie oprogramowania dla platformy Java, toolchain i build pipelines
 • opracowywanie i utrzymywanie/konserwacja bazy danych Oracle

Lub

 • rozwój na platformach chmurowych, Azure, AWS lub Google Cloud
 • kontrola jakości i testowanie oprogramowania
 • frontend development w którymś z dalej wymienionych: React, Angular lub Vue lub ASP na .NET
Wymagania
 • stopień licencjata lub magistra w dziedzinach technicznych lub naukach przyrodniczych.
 • 2-5 lat doświadczenia w tworzeniu oprogramowania
 • preferowana znajomość pracy w środowiskach wielonarodowych
 • preferowana znajomość pracy w organizacjach rządowych
 • europejskie zezwolenie na pracę lub inne równoważne (firma zapewnia pomoc w procesie ubiegania się o takie zezwolenie)
 • możliwość posiadania poświadczenia bezpieczeństwa równoważnego NATO Confidential lub Secret jest plusem.
Oferujemy
 • dodatkowo oferujemy: Coroczną wycieczkę firmową, 5 tygodni urlopu, dodatkowe świadczenia zdrowotne, darmową kawę, dostęp do kuchni i prysznica, team events, szkolenia wewnątrzzakładowe, budżet szkoleniowy, abonament na siłownię, zapewnione ubezpieczenie zdrowotne na 7-dniowe leczenie.
 • oferujemy wsparcie w procesie przeprowadzki do Norwegii. Kandydaci będą mieli zapewnione na życzenie również inne usługi pomocy w relokacji takie jak np. kurs języka norweskiego czy pomoc w znalezieniu tymczasowego lokum. Oferowana jest dodatkowo pomoc i kontakt z polskim konsultantem mieszkającym w Norwegii, który sam przeszedł przez proces przeprowadzki do Norwegii.
 • chęć nauki języka norweskiego będzie bardzo mile widziana.
 • w przypadku konieczności rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie firmy konsultingowej, koszty przyjazdu kandydata będą pokryte przez firmę.
 • w związku z wymogiem zmiany miejsca zamieszkania, wymagane będą również: europejskie zezwolenie na pracę/możliwość uzyskania wizy. Firma dostarczy wszystkie niezbędne informacje i pomoc w procesie uzyskania pozwoleń. 

 

Zainteresowani kandydaci proszeni są o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres mailowy: recruitment-pl@techpros.no . Prosimy o umieszczenie w CV również klauzuli CV RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych 2019.(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Techpros AS w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na podany wyżej adres, lub kontakt telefoniczny: +47 486 89 672 (polski konsultant).

Strona internetowa pracodawcy: https://techpros.no .

W procesie rekrutacyjnym, firma Techpros AS będzie przestrzegać przepisów GDPR (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO)  i usunie/zniszczy dane osobowe, gdy nie będa już one potrzebna do celów związanych z przydzielaniem stanowiska pracy.


Wysokie wynagrodzenie
Dodatkowe informacje

Techpros AS

For clients in the Norwegian IT development industry, we are searching for software engineers. Clients range from governmental organization to private corporations, with strong focus on long-tenured contracts and long ongoing projects 2020(-22)

Essential information:

 • Where? Full time consultancy Oslo area, Norway
 • When? ASAP
 • Who are we looking for? Software Engineer
 • Permanent Employment: Full time at consultancy
 • Gross salary: 500 000 - 900 000 NOK based on experience
 • Field:Governmental contracts, Private contracts
 • Working language: English/Norwegian
 • Project for: National Government, Departmental
 • Project Team Size: Large governmental environments
 • Number of positions: 10+

 

Job responsibilities:

 • Software development for Microsoft tools and products (C# / C++ / .Net Framework)
 • Development of cloud solutions for .Net and Microsoft Azure
 • DevOps for Microsoft Platforms

Or

 • Software development for Java platform, toolchain and build pipelines.
 • Oracle Database development and maintenance.

Or

 • Development on cloud platforms, Azure, AWS or Google Cloud
 • Quality control and testing of software solutions.
 • Frontend development in either React, Angular or Vue or ASP on .NET

 

 

We are looking for candidates with the following background:

 • Bachelor or Master degree in technical fields, or natural sciences.
 • 2-5 years’ experience with software development
 • Preferred knowledge of work in multinational environments
 • Preferred knowledge of work in governmental organizations
 • European work permit, or equivalent (the company provides help in the process of applying for these)
 • Possibility to hold security clearance equivalent to NATO Confidential or Secret is a plus.

 

We offer additionally: Annual company trip, 5 weeks mandatory vacation time, Extra healthcare benefits,  Free coffee, Kitchen, Shower, Team events, In house trainings, Training budget, Sport subscription, Guaranteed 7-day treatment healthcare insurance.

Assistance with relocation to Norway will be provided. Candidates will also be provided with other assistance-services on the request such as a Norwegian course, help with finding temporary accommodation (we offer also help from a Polish consultant leaving in Oslo, who has been through the process of relocation herself).

Willingness to learn Norwegian will be highly appreciated.

In case of face-to-face interview being a necessary part of the recruitment process, that would also be covered by the company.

Due to the relocation requirement, European working permit/ work visa opportunity will be required. The company will provide all the information and assistance in the process.

Interested candidates are kindly asked to send their CV and covering letter to the email address:recruitment-pl@techpros.no . Please include in your CV your consent to the processing of personal data. (I hereby consent to my personal data being processed by pros AS for the purpose of considering my application for the advertised vacancy.)

In case of any questions, do not hesitate to contact us through the same email address or phone number: +47 486 89 672 (Polish consultant).

Employer`s website: https://techpros.no.

In the recruitment process, the company will comply with GDPR regulation and will dispose of personal information whenever it is not needed for assignment purposes anymore.

Oferta jest ważna jeszcze 385 dni

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1979 (Dz.U. nr 133, poz. 883).


Szukasz pracy jako Software engineer / Inżynier oprogramowania / IT / Developer / Programista

Przeglądasz ofertę pracy na stanowisku: Software engineer / Inżynier oprogramowania / IT / Developer / Programista w miejscowości: Oslo. Śmiało Aplikuj! Sprawdź również inne dostepne ogłoszenia o pracę z firmy Techpros AS lub Aplikuj na oferte pracy Software engineer / Inżynier oprogramowania / IT / Developer / Programista Możesz także skorzystać z naszej darmowej wyszukiwarki ofert pracy dla programistów

Zachęcamy do złożenia Aplikacji na stanowisko Software engineer / Inżynier oprogramowania / IT / Developer / Programista , praca w Oslo dopasowana do Twoich wymagań.Techpros AS praca.